การใช้บัตรประชาชนแทนบัตรประจำตัวผู้ป่วย เพื่อรับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การใช้บัตรประชาชนแทนบัตรประจำตัวผู้ป่วย เพื่อรับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์