การเปิดให้บริการของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

การเปิดให้บริการของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564