การเปิดและปิดให้บริการ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว (วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564)

การเปิดและปิดให้บริการ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว (วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564)