การเปลี่ยนแปลง สถานที่รับยาของผู้ป่วย คลินิกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคาร ภปร ชั้น 16

การเปลี่ยนแปลง สถานที่รับยาของผู้ป่วย คลินิกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคาร ภปร ชั้น 16