การห้ามนำเข้า จำหน่าย ครอบครอง และบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การห้ามนำเข้า จำหน่าย ครอบครอง และบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกัญชา หรือกัญชง ในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์