การสมทบทุน “กองทุน 30 พฤษภาฯ”

การสมทบทุน “กองทุน 30 พฤษภาฯ”

🙏🏻✨ทำบุญเสริมพลังรับปีกระต่าย🐰✨ด้วยการสมทบทุน “กองทุน 30 พฤษภาฯ”

เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยด้อยโอกาส และพระภิกษุสามเณรอาพาธ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

📱💰ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่าน Mobile Banking Application ระบบ e-Donation

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบเสร็จ

❤️ความสุขของการให้ ความงดงามของการแบ่งปัน❤️