การล้างมือ สวมหน้ากาก และรักษาระยะห่าง ของทุกคนในครอบครัว คือ จุดเล็กๆ ที่จะช่วยหยุด การแพร่เชื้อในกลุ่มใหญ่ได้

การล้างมือ สวมหน้ากาก และรักษาระยะห่าง ของทุกคนในครอบครัว คือ จุดเล็กๆ ที่จะช่วยหยุด การแพร่เชื้อในกลุ่มใหญ่ได้