“การระบาด จะลดลงได้ หากเราออกจากบ้าน เท่าที่จำเป็น”

“การระบาด จะลดลงได้ หากเราออกจากบ้าน เท่าที่จำเป็น”