การย้ายร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ

การย้ายร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ

📣 ประกาศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เรื่อง การย้ายร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ

สถานที่เดิม : อาคารธนาคารกรุงเทพ
เปิดบริการวันสุดท้าย วันที่ 12 พ.ค.65

สถานที่ใหม่ : โถงบันไดเลื่อน อาคาร ภปร ชั้น 2
เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.65 เป็นต้นไป

————————–
ติดตามประกาศต่างๆ ของโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/poster/