การพัฒนาเครื่องมือประเมินสุขภาพสมองด้วยตนเอง

การพัฒนาเครื่องมือประเมินสุขภาพสมองด้วยตนเอง

📣 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสุขภาพสมองด้วยตนเอง และรับการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม 🧠 ฟรี!!

👉 สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่

📲 http://bit.ly/3zTO3UF?r=qr