การปิดให้บริการ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

การปิดให้บริการ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ