การปิดให้บริการ คลินิกผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร และ คลินักพิเศษนอกเวลาราชการ

การปิดให้บริการ คลินิกผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร และ คลินักพิเศษนอกเวลาราชการ