การปิดให้บริการร้านค้าและร้านสะดวกซื้อ บริเวณโดยรอบอาคารธนาคารกรุงเทพ

การปิดให้บริการร้านค้าและร้านสะดวกซื้อ บริเวณโดยรอบอาคารธนาคารกรุงเทพ