การปิดให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด และหัตดการ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

การปิดให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด และหัตดการ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ