การปิดเส้นทางเดินจากอาคารวชิราวุธไปยังอาคารอับดุลราฮิมเป็นการชั่วคราว

การปิดเส้นทางเดินจากอาคารวชิราวุธไปยังอาคารอับดุลราฮิมเป็นการชั่วคราว