การปิดเส้นทางสัญจรและเส้นทางจราจร เพื่อปรับปรุงพื้นผิวถนนระหว่าง อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ และอาคารอุปการเวชชกิจ

การปิดเส้นทางสัญจรและเส้นทางจราจร เพื่อปรับปรุงพื้นผิวถนนระหว่าง อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ และอาคารอุปการเวชชกิจ