การปิดเส้นทางจราจรบริเวณประตู 4 และ 5 ฝั่งถนนราชดำริ เพื่อก่อสร้างสะพานทางเชื่อมอาคาร

การปิดเส้นทางจราจรบริเวณประตู 4 และ 5 ฝั่งถนนราชดำริ เพื่อก่อสร้างสะพานทางเชื่อมอาคาร