การปิดปรับปรุงคลินิกบริการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13

การปิดปรับปรุงคลินิกบริการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13