การปิดถนนราชดำริ เพื่อติดตั้งโครงสร้างสะพานลอยคนข้าม (บริเวณใกล้ประตู 8 ด้านข้างอาคาร ส.ธ.)

การปิดถนนราชดำริ เพื่อติดตั้งโครงสร้างสะพานลอยคนข้าม (บริเวณใกล้ประตู 8 ด้านข้างอาคาร ส.ธ.)