การปรับเวลาการให้บริการศูนย์อาหารและร้านค้า ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การปรับเวลาการให้บริการศูนย์อาหารและร้านค้า ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์