การปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ EID Clinic ณ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์

การปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ EID Clinic ณ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์

ตามที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เปิดให้บริการ EID Clinic ผู้ป่วยนอก ณ ตึกจงกลนีวัฒนวงศ์ เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ในการนี้ ทางโรงพยาบาลฯ จึงขอปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการเพื่อให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ดังนี้

การให้บริการ EID Clinic ณ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ *เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยผู้ป่วยที่ประสงค์จะติดต่อรับบริการนอกเวลาในข้างต้น กรุณาติดต่อ ณ ห้องฉุกเฉิน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น G (เฉพาะผู้ป่วยร้ายที่มีอาการหนัก)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

* เปิดรับผู้ขอเข้ารับบริการจำนวนจำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564