การปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการเจาะเลือดแก่ผู้ป่วยที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ณ อาคาร ภปร ชั้น 9

การปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการเจาะเลือดแก่ผู้ป่วยที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ณ อาคาร ภปร ชั้น 9