การปรับลดช่องทางจราจรระหว่างการก่อสร้างทางเดินเชื่อม จากอาคารจอดรถ 3 ไปยังอาคาร ส.ธ.

การปรับลดช่องทางจราจรระหว่างการก่อสร้างทางเดินเชื่อม จากอาคารจอดรถ 3 ไปยังอาคาร ส.ธ.