การงดจัดกิจกรรม ตรวจประเมินสุขภาพให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

การงดจัดกิจกรรม ตรวจประเมินสุขภาพให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564