กองทุน “โสมสวลีอารีรักษ์”ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระจงค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

กองทุน “โสมสวลีอารีรักษ์”ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระจงค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ