กลางใจราษฎร์ กลางใจจุฬาฯ

กลางใจราษฎร์ กลางใจจุฬาฯ

5 ธันวาคม 2565
ดอกปอเทืองงามไสว ณ สวนกลางใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ต้นปอเทือง หนึ่งในพระราชดำริตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเรื่องการปรับปรุงดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

#ทุ่งปอเทืองรพ_จุฬา