บริการฉีดวัคซีน

 

การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคที่สามารถป้องกันได้  ในวัยผู้ใหญ่ยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นได้ที่ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคาร ภปร ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการวัคซีนอาคาร ภปร ชั้น 2สถานเสาวภา
ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)

ไข้สมองอักเสบ เจดี (Live)

ไข้สมองอักเสบ เจอี

ไข้หวัดใหญ่

ไข้เหลือง

คอตีบ , บาดทะยัก (คอตีบ , บาดทะยัก,ไอกรน)

งูสวัด

ไทฟอยด์

นิวโมคอคคัส (PPSV / PCV)

บาดทะยัก / คอตีบ / ไอกรน / โปลิโอ (Tdap+IPV)

บาดทะยัก / คอตีบ บาดทะยัก (TT / dT)

ปอดอักเสบ

โปลิโอ ชนิดรับประทาน

พิษสุนัขบ้า

มะเร็งปากมดลูก

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ / โรคไข้กาฬหลังแอ่น (meningococcal menigitis)

ไวรัสตับอักเสบ  เอ

ไวรัสตับอักเสบ บี

ไวรัสตับอักเสบเอ และ บี

สุกใส

หัด หัดเยอรมัน คางทูม

อหิวาตกโรค ชนิดรับประทาน

ฮิวแมนปาปิโลมาไวรัส (Cervarix/Gardasil)

Anti HIV