บริการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคที่สามารถป้องกันได้  ในวัยผู้ใหญ่ยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นได้ที่ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคาร ภปร ชั้น 16 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่

รายการวัคซีน อาคาร ภปร ชั้น 16
ราคารวมค่าบริการ (บาท)
สถานเสาวภา
ไข้สมองอักเสบ เจดี (Live)

ไข้สมองอักเสบ เจอี

ไข้หวัดใหญ่

386

ไข้เหลือง

คอตีบ , บาดทะยัก (คอตีบ , บาดทะยัก,ไอกรน)

573

งูสวัด

4,930

ไทฟอยด์

นิวโมคอคคัส (PPSV / PCV)

บาดทะยัก / คอตีบ / ไอกรน / โปลิโอ (Tdap+IPV)

บาดทะยัก / คอตีบ บาดทะยัก (TT / dT)

ปอดอักเสบ

2,457/1,214

โปลิโอ ชนิดรับประทาน

พิษสุนัขบ้า

419

มะเร็งปากมดลูก

2.564/เข็ม

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ / โรคไข้กาฬหลังแอ่น (meningococcal menigitis)

634

ไวรัสตับอักเสบ  เอ

808/เข็ม

ไวรัสตับอักเสบ บี

414/เข็ม

ไวรัสตับอักเสบเอ และ บี

สุกใส

1,054

หัด หัดเยอรมัน คางทูม

431

อหิวาตกโรค ชนิดรับประทาน

ฮิวแมนปาปิโลมาไวรัส (Cervarix/Gardasil) 6,195

Anti HIV