เช็คด่วน สัญญาณเตือนโรคสมอง

ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง การเสื่อมหรือถดถอยของการทำงานของสมอง ทำให้มีความผิดปกติของสติปัญญา ความคิด ความจำ การตัดสินใจ พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพ จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

ผู้สูงอายุอาจมีความสามารถของสมองเสื่อมถอยตามวัยเป็นปกติ เช่น สมาธิ การมีใจจดจ่อลดลง จดจำชื่อคนใหม่ ๆ ไม่ได้ หาของไม่เจอ แต่จะไม่ลืมเรื่องราวสำคัญที่พึ่งเกิดขึ้น และยังสามารถทำกิจวัตรดูแลตนเองได้เป็นปกติ

ความสามารถในการรู้คิด (Cognition) คือ ความสามารถของสมองในการรับรู้จัดการกับข้อมูล หรือสิ่งกระตุ้นเพื่อให้การตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

 • สมาธิและการมีใจจดจ่อ
 • ความจำและความสามารถในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ
 • ความสามารถด้านภาษา
 • การรับรู้ต่อมิติสัมพันธ์ เช่น การวาดภาพเชิงซ้อน จดจำใบหน้าบุคคล การรับรู้ทิศทาง จำสถานที่ตำแหน่งที่วางของ
 • ความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน การตัดสินใจ
 • การรับรู้เกี่ยวกับสังคมรอบตัว การควบคุมพฤติกรรม

MCI สัญญาณเตือนก่อนภาวะสมองเสื่อม

ผู้ที่มีความสามารถของสมองหรือมีความสามารถในการรู้คิดเสื่อมถอยลงอย่างน้อย 1 ใน 6 ด้านของพุทธิปัญญา ท่านอาจเสี่ยงต่อการมีภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อย หรือ Mind Cognitive Impairment (MCI) อาการสัญญาณเตือนอันได้แก่

 • มีปัญหาการใช้สมาธิจดจ่อ
 • มีปัญหาด้านความไวของขั้นตอนความคิด
 • มีปัญหาด้านทิศทาง เส้นทางและมิติสัมพันธ์
 • ความจำระยะสั้นไม่ดี
 • มีปัญหาด้านการใช้ภาษา
 • มีความยากลำบากเมื่อทำงานที่ซ้ำซ้อน
 • มีความผิดปกติของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ทักษะการแก้ปัญหาลดลง

หากพบอาการแบบนี้บ่อย ๆ เป็นมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน และต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแล ก็เข้าข่ายเป็นภาวะสมองเสื่อม (Dementia)

เมื่อคุณรู้สึกว่ามีความจำแย่ลง หรือคนในครอบครัว เพื่อนสนิทสังเกตเห็นได้ ควรมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที และอาจจะแก่ไขสาเหตุที่ทำให้ความจำกลับมาเป็นปกติได้ในผู้ป่วยบางราย

สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่
ศูนย์ฝึกสมอง Cognitive Fitness Center อาคาร ส.ธ. ชั้น 7
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 70710 หรือ 70711

ข่าวแบ่งตามเดือน

 • ธันวาคม 2020 (3)
 • พฤศจิกายน 2020 (10)
 • ตุลาคม 2020 (24)
 • กันยายน 2020 (21)
 • สิงหาคม 2020 (24)
 • กรกฎาคม 2020 (29)
 • มิถุนายน 2020 (38)
 • พฤษภาคม 2020 (87)
 • เมษายน 2020 (188)
 • มีนาคม 2020 (70)
 • กุมภาพันธ์ 2020 (14)
 • มกราคม 2020 (25)
 • ธันวาคม 2019 (32)
 • พฤศจิกายน 2019 (17)
 • ตุลาคม 2019 (24)
 • กันยายน 2019 (12)
 • สิงหาคม 2019 (24)
 • กรกฎาคม 2019 (16)
 • มิถุนายน 2019 (32)
 • พฤษภาคม 2019 (22)
 • เมษายน 2019 (16)
 • มีนาคม 2019 (22)
 • กุมภาพันธ์ 2019 (9)
 • มกราคม 2019 (18)
 • ธันวาคม 2018 (26)
 • พฤศจิกายน 2018 (9)
 • ตุลาคม 2018 (21)
 • กันยายน 2018 (22)
 • สิงหาคม 2018 (23)
 • กรกฎาคม 2018 (18)
 • มิถุนายน 2018 (19)
 • พฤษภาคม 2018 (21)
 • เมษายน 2018 (13)
 • มีนาคม 2018 (19)
 • กุมภาพันธ์ 2018 (13)
 • มกราคม 2018 (6)
 • ธันวาคม 2017 (47)
 • พฤศจิกายน 2017 (20)
 • ตุลาคม 2017 (5)
 • กันยายน 2017 (1)
 • สิงหาคม 2017 (1)
 • กรกฎาคม 2017 (1)
 • พฤษภาคม 2017 (1)
 • ตุลาคม 2016 (1)
 • มิถุนายน 2016 (1)
 • เมษายน 2016 (1)
 • Pin It on Pinterest