Sleep Test คืออะไร ใครบ้างควรตรวจ

Sleep Test คืออะไร ใครบ้างควรตรวจ

Sleep Test คือ การตรวจหาความปกติของการนอนหลับ

กลุ่มที่ควรรับการทดสอบ

  1. ผู้ที่สงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea: OSA) เช่น กรนดัง พบหยุด หายใจขณะหลับ
  2. ตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ
  3. สำลักขณะหลับ
  4. ตื่นเช้าไม่สดชื่น
  5. ผู้ป่วยมีอาการง่วงนอนตอนกลางวันมากโดยที่พักผ่อนเพียงพอ
  6. ผู้ป่วยนอนไม่หลับเกิน 1 เดือน โดยที่ให้การรักษาโดยใช้ยานอนหลับแล้ว หรือแพทย์มีความกังวลในการให้ยานอนหลับ ในกรณีที่สงสัยว่าอาจ มีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่น ๆ
  7. มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้
  8. ละเมอซึ่งพฤติกรรมขณะที่ละเมอเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ฝัน (acting out dream)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน