RSV แพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นในฤดูหนาว

RSV แพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นในฤดูหนาว

ฤดูหนาวเป็นสภาพอากาศที่เหมาะต่อการแพร่เชื้อ ประกอบกับโรค RSV ที่เริ่มแพร่ระบาด ซึ่งมีลักษณะอาการและการแพร่ชื้อติดต่อกันง่ายในเด็ก อุณหภูมิและความชื้นจะทำให้การแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายขึ้น เวลาที่อากาศชื้นและความเย็นทำให้เชื้ออยู่ได้นานขึ้น
โรค RSV (Respiratory Syncytial Virus)
เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ พบได้บ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี
อาการ
มีอาการคล้ายกับโรคทางเดินหายใจทั่วไป มีไข้ ไอ น้ำมูกในรายที่เป็นรุนแรงจะมีอาการหอบ หายใจมีเสียงครืดคราด
การป้องกัน
สวมหน้ากาก
เว้นระยะห่าง
หมั่นล้างมือ
วิธีรักษา
การรักษาการติดเชื้อไรัส R เป็นการรักษาตามอาการ และประดับประคองให้การหายใจดีขึ้นในเบื้องต้น ดูแลและรักษาอาการที่บ้าน อาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ แต่ในกรณีที่อาการรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาล

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ