Q&A กับการใส่หน้ากากอนามัย

Q&A กับการใส่หน้ากากอนามัย

ใส่หน้ากากอนามัยนานเกิน 2 ชั่วโมงจะทำให้เลือดเป็นกรด ?

ไม่จริง การใส่หน้กากอนามัยเป็นวลานานนั้นเป็นไปได้ยากมากที่จะทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด เนื่องจากร่างกายมีการหายใจเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดต่างในเลือด

ใส่หน้ากากอนามัยโดยไม่ถอดเลย เสี่ยงเสียชีวิตได้ ?

ไม่จริง ยังไม่มีรายงานหรืองานวิจัยใดยืนยันว่าการใส่หน้ากากอนามัยติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เสียชีวิตได้ ยกเว้นกรณีสายหน้ากากรั้งตึงหรือกดทับเวลนาน อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือปวดศีรษะได้แต่ไม่ร้ายแรงถึงชีวิต

จำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัยเพื่อพักหายใจหรือไม่ ?

ไม่จำเป็น เพราะการถอดหน้ากากเข้า ๆ ออก ๆ เพื่อพักหายใจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยง ทำให้เกิดการติดเชื้อง่ายขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ที่มา : อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์