โรคตาแดง โรคระบาดช่วงหน้าฝน

โรคตาแดง โรคระบาดช่วงหน้าฝน

โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตาขาว ที่เกิดจาการติดเชื้อไวรัส เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย รวดเร็ว และทำให้กิดอาการขึ้นอย่างเฉียบพลัน

การติดต่อ

เกิดโดยตรงจากการสัมผัส การใช้ของร่วมกัน การไอหรือหายใจรดกัน

การรักษา

ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ

. ส่วนใหญ่แพทย์จะรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะหยอคตและป้ายตา เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหากเจ็บตาให้รับประทานยาแกป่วด เช่น พาราเซตามอล

. ถ้าเคืองตาให้ใส่แว่นกันแดด ไม่ควรปิดตา และไม่จำเป็นต้องล้างตา

. พักผ่อนและพักการใช้สายตา

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ที่มา : รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

Pin It on Pinterest