ทำอย่างไร? หายสงสัย ว่าแพ้ยา

ทำอย่างไร? หายสงสัย ว่าแพ้ยา

หากสงสัยว่ามีอาการแพ้ยาควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้เพื่อวินิจฉัยว่าแพ้ยาจริงหรือไม่ เมื่อพบว่าแม้ยาแพทย์จะเลือกยาอื่นที่เหมาะสมทดแทน การแพ้ยาไม่ได้เกิดกับผู้ป่วยทุกราย

หากได้รับยาใด ๆ และมีผื่นลมพิษเฉียบพลัน ทั่วตัว ตาบวม ปากบวม หอบเหนื่อย มีแผลในปาก เจ็บตา ตาแดง มีไข้ ตับอักเสบ หรือมีผื่นผิวหนังรุนแรงผิดปกติ ควรจะ ให้หยุดยากันทีถ่ายรูปอาการที่พบในระยะแรก นำยาที่ใช้ทั้งหมดพร้อมฉลากและชื่อยามาพบแพทย์ด้านภูมิแพ้

เมื่อมีประวัติการแพ้ยา

  1. จดจำชื่อยา และอาการที่พบ
  2. ยื่นแสดงบัตรหรือแจ้งชื่อยาที่แพ้แก่แพทย์ และเกสัชกรทุกครั้ง
  3. พกบัตรแพ้ยาติดตัวเสมอ
  4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือกลุ่มยาที่เคยแพ้

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561

ที่มา: รศ.นพ.เจตทะนง แกล้วสงคราม

Pin It on Pinterest