FACELIFT

FACELIFT

Facelift คือ “การยกหน้า” หรือ “การดึงหน้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขอาการหย่อนยานของใบหน้าและลําคอ ทําให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้น

🗣สาเหตุความหย่อนคล้อยของใบหน้าและลำคอ

  • การหย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลก เนื่องจากอายุที่มากขึ้น
  • แสงแดด
  • พันธุกรรม

🗣การทำ Facelift เราพิจารณาใบหน้าเพื่อแก้ไขได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนบน คือ การยกคิ้วและหน้าผาก
  • ส่วนกลาง คือ การ แก้ไขการหย่อนตัวของแก้ม ร่องน้ำตา และร่องแก้ม
  • ส่วนล่าง คือ การแก้ไขความ หย่อนคล้อยบริเวณมุมปาก แก้มส่วนล่าง และใต้คาง (เหนียง)


🗣ข้อควรระวัง

  • ควรปรึกษาแพทย์ตกแต่งตัวจริง
  • หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
  • ประเมินความคาดหวังของตนเอง
  • ไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ภายหลังการทําศัลยกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                                      
ที่มา : รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์