Checklist อาการคุณผู้ชายเข้าสู่วัยทอง

Checklist อาการคุณผู้ชายเข้าสู่วัยทอง

อาการวัยทองในเพศชายนั้น เกิดจากฮอร์โมนเพศชาย “เทสโทสเตอโรน” ลดลง โดยปกติฮอร์โมนนี้จะมีมากที่สุดในช่วงวัยรุ่น และจะค่อย ๆ ลดลงทีละน้อยจนเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุ 40-50 ปี

สังเกตอาการเข้าสู่วัยทองของคุณผู้ชายได้ดังนี้

  • อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย
  • ผมร่วง
  • ความต้องการและสมรรถภาพทางเพศลดลง
  • นอนไม่หลับ
  • สมาธิลดลง
  • อ่อนเพลีย
  • อ้วนลงพุง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : ผศ. นพ.ธิติ สนับบุญ
ฝ่ายอายุรศาสตร์