8 เคล็ดลับ รับประทานอาหาร ต้านมะเร็ง

8 เคล็ดลับ รับประทานอาหาร ต้านมะเร็ง

มะเร็งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม อาหารเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง คำแนะนำต่อไปนี้ส่วนใหญ่คือการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และอาจมีหลักฐานที่ช่วยในการป้องกันมะเร็งบางชนิดได้

  1. รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด เช่น ปลารดิบที่ไม่สะอาดเนื่องจากอาจมีพยาธิที่ก่อมะเร็ง ถั่วที่เก็บไม่ดีเพราะอาจมีเชื้อราที่สร้างสารก่อมะเร็ง
  2. เน้นรับประทานผักและผลไม้ให้เพียงพอ
  3. รับประทานอาหารแต่พอดีไม่มากเกินไปจนอ้วน
  4. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
  5. ลดเกลือ อาหารหมักดอง อาหารผ่านกรรมวิธี อาหารปิ้งย่าง
  6. หลีกเลี่ยงขนมและเครื่องดื่มรสหวาน เน้นอาหารหวานน้อย
  7. ลดการรับประทานเนื้อแดง เช่น เนื้อหมู วัว แกะ และเนื้อผ่านกรรมวิธี เช่น เบคอน ไส้กรอก
  8. งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ชายไม่เกิน 2 หน่วยต่อวัน ผู้หญิงไม่เกิน 1 หน่วยต่อวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ที่มา : อ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์