8 สัญญาณ อาการโรคเบาหวาน ที่ควรระวัง

8 สัญญาณ อาการโรคเบาหวาน ที่ควรระวัง
  1. อ่อนเพลีย
  2. ปัสสาวะบ่อย
  3. หิวน้ำบ่อย
  4. หิวบ่อย
  5. น้ำหนักลด
  6. ชาตามปลายมือ ปลายเท้า
  7. แผลหายช้า
  8. ตามัว

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

ที่มา : อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์