8 วิธี เตรียมรับมือกับสถานการณ์อันตราย

8 วิธี เตรียมรับมือกับสถานการณ์อันตราย
  1. ควรชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่สำรองให้เต็มก่อนออกจากบ้าน
  2. ควรแจ้งให้คนที่บนหรือเพื่อนสนิททราบว่าออกไปไหน และมีกำหนดกลับบ้านเมื่อใดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด บุคคลใกล้ชิดจะสามารถหาทางช่วยเหลือได้
  3. หากไปเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ มีเด็กล็กและผู้สูงอายุ ควรนัดแนะจุดนัดพบให้ชัดเจน
  4. จดจำเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินที่จำเป็น เช่น 191 และ 1669
  5. ติดตั้งแอปพลีเคชันช่วยเหลือฉุกฉินในโทรศัพท์มือถือ เช่น จส 100 (S100)
  6. ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Trauma first aid)
  7. ฝีกอบรมการห้ามเลือด (Stop the bleed)
  8. บริษัท ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ โรงเรียน และชุมชน ควรมีจุดนัดพบที่ชัดเจนและมีแผนอพยพเมื่อเกิดเหตุร้าย

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ