6 อาการสัญญาณเตือนโรคไต

6 อาการสัญญาณเตือนโรคไต
  1. ปัสสาวะขัด
  2. ปัสสาวะกลางคืนบ่อย
  3. ปัสสาวะสีน้ำตาลขุ่น
  4. รอบตาหน้า และเท้า บวม
  5. ปวดหลัง ปวดเอว
  6. ความดันโลหิตสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม