6 ขั้นตอนเพื่อควบคุมสิ่งเร้าก่อนเข้านอน

6 ขั้นตอนเพื่อควบคุมสิ่งเร้าก่อนเข้านอน
  1. ขึ้นนอนบนเตียงเมื่อรู้สึกง่วงจริง ๆ เท่านั้น
  2. ใช้เตียงนอนเพื่อนอน และการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น
  3. หากไม่สามารถหลับได้ภายใน 20 นาที ให้ลุกจากเตียงแล้วไปหากิจกรรมอื่นทำและกลับมานอนเมื่อรู้สึกง่วงเท่านั้น
  4. หากกลับมาที่เตียงแล้วยังไม่สามารถหลับได้ให้ย้อนกลับไปทำข้อ 3 อีกครั้ง
  5. ตื่นนอนในเวลาเดิมทุกวัน โดยไม่สนว่าเมื่อคืนหลับได้มากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยให้ร่างกายมี 5 วงจรการหลับ-ตื่นที่คงที่ สม่ำเสมอ
  6. หลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงกลางวัน

การรู้จักจัดการกับสิ่งเราต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ไหม่ ระหว่างเตียง หรือห้องนอนกับการนอนหลับให้ปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

ที่มา : อ. นพ.โชติมันต์ ชินวรารักษ์