6 กิจวัตรการนอนของลูกน้อย

6 กิจวัตรการนอนของลูกน้อย

กิจวัตรการนอน (Sleep Routine) สำหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป คือ การจัดกิจวัตรการนอนของลูกน้อย เพื่อช่วยให้ส่งเสริมการเจริญเติบโต ทางร่งกายและพัฒนาการทางสมอง

  1. อาบน้ำ
  2. เปลี่ยนชุดนอน
  3. ดื่มนมก่อนนอน
  4. แปรงฟัน
  5. อ่าน/ฟัง นิทานก่อนนอน

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรเล่นหรือจ้องอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเป็นเวลานานเพราะพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการสื่อสารทางเดียวนอกจากเด็กจะไม่ได้เรียนรู้ เรื่องการสื่อสารแล้ว ในระยะยาวเด็กอาจมีปัญหาด้านการสื่อสาี เช่น พูดช้า พูดไม่ชัด มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือ บางรายอาจทำให้เด็กมีพฤติกรรมคล้ายเด็กออทิสติกได้

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

ที่มา : อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม