อายุเลข 5 เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ

อายุเลข 5 เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ

อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น เหตุจากการแข็งและตีบตันของหลอดเลือดแดง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัว

  1. อายุที่มากขึ้น ทั้งเพศชาย-เพศหญิงที่อายุย่าง 50 ปีขึ้นไป
  2. โรคเบาหวาน
  3. อ้วนพี่มีพุง รอบเอวเกินส่วนสูงหารสอง
  4. ความดันโลหิตสูง
  5. ประวัติในครอบครัวที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็ง
  6. หญิงหลังหมดประจำเดือน
  7. ไขมันคอเลสเตอรอลสูงเกินไป
  8. ไขมันเอชดีแอลต่ำเกินไป
  9. การสูบบุหรี่

เบาหวาน ความดันฯ ไขมัน บุหรี่ อ้วนพีมีพุง เป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ของภาวะหลอดเลือด (หัวใจ สมอง) แข็งในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยงควรเ ข้ารับการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2562

ที่มา : ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์