5 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ “ไขมันพอกตับ”

5 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ “ไขมันพอกตับ”
  1. ร้อยละ 25 – 30 ของประชากรไทย เป็นโรคไขมันพอกตับโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่มีอาการ
  2. พบได้ทั้งในเพศชายและหญิง
  3. ไขมันพอกตับที่ไม่ได้รักษาสามารถทำให้เกิดภาวะตับอักเสบมะเร็งตับ และตับแข็ง
  4. เด็กอ้วนมีความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับได้เมื่อเป็นวัยรุ่น
  5. ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคไขมันพอกตับโดยเฉพาะแต่สามารถใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพบแพทย์เป็นประจำ เพื่อติดตามการดำเนินของโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญมณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล
ฝ่ายสรีรวิทยา