4 วิธีลดไขมันส่วนเกินแบบปลอดภัยไม่ต้องผ่าตัด

4 วิธีลดไขมันส่วนเกินแบบปลอดภัยไม่ต้องผ่าตัด

1. การใช้ความเย็น (Cryolipolysis)

เซลล์ไขมันเป็นเซลล์ที่มีความไวกับความเย็นมากกว่าเซลล์ผิวหนังส่วนอื่น ๆ ทำให้ชั้นไขมันถูกทำลายตามหลังการรักษาเพียง 1-2 ครั้ง โดยจะเริ่มเห็นผลได้ดีในช่วง 4 -12 สัปดาห์ หลังการรักษา

2. การใช้คลื่นวิทยุ (Radiofrequency)

เพื่อทำลายเซลล์ไขมัน มักต้องทำซ้ำหลายครั้ง (ขึ้นกับเครื่องมือที่ใช้) จึงจะเห็นผลได้ดี

3. การใช้อัลตราซาวด์ (High-Intensity Focused Ultrasound ; HIFU)

อัลตราซาวด์จะทำให้มีการสั่นของเนื้อเยื่อเป้าหมายอย่างรวดเร็วและเกิดความร้อน ซึ่งจะทำลายไขมัน ทำ 1-2 ครั้ง ก็สามารถเห็นผลได้ดี

4. การใช้เลเซอร์ (Low-level aser therapy)

เพื่อทำให้เซลล์ไขมันมีขนาดเล็กลง ต้องทำหลายครั้งจึงจะเห็นผล

ข้อดี

  • ไม่ต้องใช้ยาสลบ และเครื่องมือบางชนิดทำได้โดยไม่ต้องใช้ยาชา บางชนิดทายาชาเฉพาะที่ผิวหนังเพื่อทำให้รู้สึกสบายมากขึ้นขณะทำเท่านั้น
  • หลังการรักษาผู้ป่วยไม่ต้องพักฟื้นนาน ส่วนมากสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติทันทีหลังทำ
  • ผลข้างเคียงน้อย ส่วนมากพบเพียงอาการปวด หรือ เจ็บเล็กน้อยขณะทำ รวมถึงการบวมแดงหรือมีรอยช้ำหลังทำได้ซึ่งมักหายได้เอง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์