4 ระดับอาการบาดเจ็บ และการรักษาที่ “นักวิ่ง”ควรรู้

4 ระดับอาการบาดเจ็บ และการรักษาที่ “นักวิ่ง”ควรรู้

การบาดเจ็บจากการวิ่งอาจกิดขึ้นได้ หากไม่มีการเตรียมพร้อมร่างกายและอุปกรณ์ เช่น รองเท้าวิ่ง รวมถึงอุบัติเหตุและการบาดเจ็บสะสมจากการหักโหมและวิ่งระยะไกล ซึ่งมีระดับความรุนแรง และวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป แบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
Level 1 รู้สึกเจ็บหรือปวดหลังการวิ่งแต่สมรรถภาพยังคงเดิม
ข้อควรปฏิบัติ ควรลดการวิ่งลงจากปกติ 25% ประคบเย็น บริหารและยึดเหยียดกล้ามเนื้อ กายกาพบำบัด
Level 2 รู้สึกเจ็บหรือปวดระหว่างการวิ่งแต่สมรรถภาพยังคงเดิม
ข้อควรปฏิบัติ ควรลดการวิ่งลงจากปกติ 50% เพิ่มการบริหารกล้ามเนื้อ และอาจต้องรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ
Level 3 รู้สึกเจ็บหรือปวดระหว่างการวิ่ง และสมรรถภาพลดลงด้วย
ข้อควรปฏิบัติ ควรหยุดวิ่งชั่วคราว ทำกายกาพบำบัด รับประทานยา และอาจต้องฉีดยารักษาด้วย
Level 4 รู้สึกเจ็บหรือปวดตลอดเวลา
ข้อควรปฏิบัติ อาจต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือรักษาตัวด้วยวิธีอื่น ๆ ตามที่แพทย์เห็นสมควรเนื่องจากเป็นการบาดเจ็บเรื้อรังขั้นรุนแรง
การประคบเพื่อบรรเทาอาการปวด สำหรับการประคบเย็น ร้อน หรืออุ่นนั้น จะขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บ หากเป็นการบาดจ็บฉียบพลัน ช่น ล้มข้อกพลิก ให้ประคบเย็นใน 48 ชั่วโมงแรกและประคบร้อนต่อเพื่อลดอาการบวมซ้ำ แต่ถ้าเป็นการบาดเจ็บหรือปวดเรื้อรังจากการใช้งานกล้ามนื้อต่อเนื่องยาวนาน จำเป็นต้องประคบอุ่นเพื่อคลายกล้ามเนื้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563
ที่มา : รศ. นพ.พงค์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์