3 เหตุผล…ที่ไม่ควรแคะขี้หู

3 เหตุผล…ที่ไม่ควรแคะขี้หู
  1. ขี้หูเป็นสารที่ขับออกมาจากหูเพื่อให้ความชุ่มชื้นและป้องกันอันตรายต่อช่องรูหู
  2. ห้ามแคะขี้หู เพราะจะยิ่งเป็นการดันให้ขี้หูเข้าไปลึกแน่นกว่าเดิม
  3. อุปกรณ์ที่ใช้แคะหู อาจทำให้รูหูถลอกอักเสบติดเชื้อ เป็นหนองเยื่อแก้วหูเกิดรูทะลุได้

หากรู้สึกว่าขี้หูอุดตันมาก ควรมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทำการแคะขี้หูออก

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
ศูนย์การได้ยิน การสื่อสาร และการทรงตัว
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา