3 วิธีลดความเสี่ยงเส้นเลือดขอด

3 วิธีลดความเสี่ยงเส้นเลือดขอด
  1. ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้น
  2. ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  3. หลีกเลี่ยงการยืนอยู่กับที่นาน ๆ ควรนั่งพักระหว่างวันบ้าง

เมื่อสงสัยว่าเป็นเส้นเลือดขอด สามารถไปพบแพทย์เพื่อรับ การตรวจวินิจฉัยได้ที่คลีนิกผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร ชั้น 6

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2563

ที่มา : อ.พญ.ปัณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิตร