3 ป้อง(กัน)ของหน้ากากอนามัย

3 ป้อง(กัน)ของหน้ากากอนามัย
  1. ป้องกันมลพิษ ฝุ่นควัน
  2. ป้องกันเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  3. ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำมูก น้ำลาย เสมหะของผู้ป่วยผ่านการไอ จาม

ข้อจำกัด

  1. ไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ทุกชนิด โดยเฉพาะเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน
  2. หน้ากากอนามัยชนิดกระดาษ ควรใช้ครั้งเดียวทิ้ง
  3. หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ภายหลังการใช้ควรซักให้สะอาด และตากแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้ซ้ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

ที่มา : อ.พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์