3 ท่าบริหารร่างกายของคุณแม่หลังคลอด

3 ท่าบริหารร่างกายของคุณแม่หลังคลอด

คุณแม่มือใหม่ควรเริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ภายหลังก่ารคลอดบุตรให้เร็วที่สุด โดยในระยะ 3 วันแรกสามารถทำได้ ดังนี้

ท่าที่ 1 หายใจเพื่อบริหารปอด
วิธีบริหาร : นอนหงายชันเง่า มือ 2 ข้างวางบนหน้าท้อง สูดหายใจเข้าลึก ๆ จากนั้นค่อย ๆ หายใจออกทางปากจนท้องแฟบทำซ้ำ 10 ครั้ง

ท่าที่ 2 บริหารไหล่และแขน สร้างความแข็งแรง ให้กล้ามเนื้อทรวงอก ไหล่ และแขน
วิธีบริหาร : นั่งคุกข่า วางกันลงบนเท้าให้เข่าชิด หลังตรง ประสานมือประสานกัน จากนั้นค่อย ๆ พลิกมือ พร้อมยกมือขึ้นเหนือศีรษะ หายใจเข้าและกลั้นไว้นับ 1-10 ค่อย ๆ ลดมือลงพร้อมหายใจออก ทำซ้ำ 10 ครั้ง

ท่าที่ 3 บริหารไหล่และแขน สร้างความแข็งแรง ให้กล้ามเนื้อทรวงอก ไหล่ และแขน
วิธีบริหาร : นั่งคุกข่า วางกันลงบนเท้าให้เข่าชิด หลังตรง ประสานมือประสานกัน จากนั้นค่อย ๆ พลิกมือ พร้อมยกมือขึ้นเหนือศีรษะ หายใจเข้าและกลั้นไว้ นับ 1-10 ค่อย ๆ ลดมือลงพร้อมหายใจออก ทำซ้ำ 10 ครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
ที่มา : ศ. พญ.อาธิรัตน์ สุพุทธิธาดา
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู