3 ขั้นตอน ห้ามเลือดอย่างถูกวิธีในสถานการณ์ฉุกเฉิน

3 ขั้นตอน ห้ามเลือดอย่างถูกวิธีในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สำหรับผู้ต้องเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ความรุนแรงสิ่งแรกที่ต้องทำคือการตั้งสติ และประเมินสถานการณ์
วิธีห้ามเลือด
1. หาจุดที่เลือดออกว่าอยู่บริเวณใด และประเมินว่าเลือดออกมากถึงระดับไหน
2. ห้ามเลือด โดยใช้มือกดนิ่ง ๆ ตรงบริเวณที่เลือดออกไว้ตลอดจะทำให้หลอดเลือดหดและสามารถห้ามเลือดได้
3. หากผู้ได้รับบาดเจ็บมีแผลใหญ่เลือดออกมากให้ใช้ผ้าสะอาดอัดเข้าไปตรงบริเวณนั้น และใช้มือกดลงไปเพื่อห้ามเลือด
การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ถ้าเรารู้วิธีการปฐมพยาบาลและห้ามเลือด จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตมากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : ผศ. นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ